Przemysław Walkiewicz

Wakacje kredytowe 2022/2023

Ostatnio kredyty i stopy procentowe budzą sporo emocji, wszędzie o tym dziś głośno, a na to wszystko 29 lipca ruszył program rządowych wakacji kredytowych.

Z racji swojej profesji o obsługi finansowej jaką się zajmuję czuję się w obowiązku wysłać o tym przypomnienie i informacje również ze swojej strony. Oczywiście wiem, że nie każdy ma kredyt, ale każdy ma w otoczeniu kogoś kto go ma, może dzięki tej widomości uda mi się komuś pomóc i przybliżyć założenia programu. Śmiał można wiadomość przesłać dalej i skierować z pytaniami do mnie.

Przypominam, że od 12 lat zajmuję się pomocą w zawieraniu umów na rynku finansowym: kredyty hipoteczne, gotówkowe, leasingi, produkty emerytalne, ubezpieczenia na życie, zdrowotne, oszczędności dla dzieci, inwestycje, pomnażanie kapitału, ubezpieczenia mieszkań i domów, samochodów, floty firmowe, ubezpieczenia firm.

Wracając do wakacji kredytowych -> Czy to się opłaca 🤓– tak, najbardziej jeśli zaoszczędzoną gotówką nadpłacimy kredyt‼️

O co chodzi i jak skorzystać opis poniżej:

W ramach tych wakacji można zawiesić spłatę 1 kredytu hipotecznego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, udzielonego w walucie polskiej, z oprocentowaniem stałym lub zmiennym.

Powyższe zasady obowiązują w stosunku do umów kredytowych zawartych przed 1 lipca 2022 r. (data podpisania umowy), dla których okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r..

Nowe przepisy dotyczące możliwości zawieszenia spłaty reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o pomocy kredytobiorcom.

Ile rat można zawiesić ? 

Zgodnie z Ustawą, zawieszenie spłaty rat kredytowych obowiązuje od sierpnia 2022 roku. Maksymalnie można wystąpić o zawieszenie 8 spłat w terminie od 1 sierpnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.:

1) od dnia 1.08.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy w każdym kwartale;

2) od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego, Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności rat kredytu, ale nie dotyczy to opłat z tytułu ubezpieczeń. 

Należy też pamiętać, że wakacje kredytowe nie zwalniają nas z obowiązków wynikających z postanowień umowy (wymóg wpływu na konto, wymóg zrealizowania odpowiedniej ilości transakcji kartą, etc)

Okres zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego nie jest traktowany jako okres kredytowania, co oznacza że wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty. 

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe ?

Zawieszenie spłaty rat będzie realizowane na wniosek Kredytobiorców. (Uwaga !! część Banków wymaga aby wniosek składali wszyscy Kredytobiorcy)

Część Banków wymaga aby wniosek złożyć przed miesiącem płatności raty, którą chcemy zawiesić. (Uwaga !! 29.07 jest jedynym dniem kiedy możemy złożyć wniosek aby zawiesić ratę sierpniową)

Wniosek o wakacje kredytowe będzie można złożyć:

  • przez system bankowości elektronicznej 
  • część Banków dopuszczę formę e-mail na dedykowany adres 
  • listownie na adres Banku wskazany do korespondencji
  • osobiście w oddziale Banku.

Należy śledzić komunikaty na stronie internetowej banku, w którym mamy kredyt – w nich zawarta będzie szczegółowa instrukcja wnioskowania o wakacje.

Czy warto nadpłacić kredyt niezapłaconymi ratami ?

Polecamy obliczyć możliwe oszczędności używając kalkulatora przygotowanego przez UOKiK:  https://finanse.uokik.gov.pl/kalkulator-zmiany-oprocentowania/

Czy są konsekwencje skorzystania z wakacji kredytowych ?

– Należy przypuszczać (poprzez analogię do wakacji covidowych), że w okresie trwania wakacji kredytowych – Kredytobiorca nie będzie posiadał zdolności do zaciągania nowych zobowiązań finansowych – aczkolwiek jak się potem okazało, po kilku miesiącach taka osoba mogła normalnie ubiegać się o kredyt, czy tak będzie i teraz jeszcze nie wiadomo

– Banki jeszcze nie wydały oficjalnych komunikatów, jak w przypadku skorzystania z wakacji kredytowych będą podchodziły do wypłat kolejnych transz w kredycie (budowa z deweloperem i budowa domu)

Pamiętajmy, że wakacje kredytowe mogą zamknąć drogę do refinansowania kredytu na korzystniejsze warunki, a refinansowanie może wykluczyć z możliwości skorzystania z wakacji – warto wcześniej porozmawiać z ekspertem o finansowych korzyściach każdego z tych rozwiązań 🙂

W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu, pomogę.

Podziel się