Przemysław Walkiewicz

Leasing – czym jest i dlaczego warto?

Choć ze słowem leasing, prawdopodobnie każda czytająca to osoba spotkała się przynajmniej raz  już wcześniej (zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jest to ostatnio bardzo popularny instrument finansowy), nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, czym właściwie jest leasing. Poniżej zawarte są podstawowe informacje na temat leasingu, które warto znać.

Leasing został zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych w połowie 20 wieku, natomiast w Polsce pojawił się on dopiero w latach 90, przy czym dokładnie umowę leasingową sprecyzowano dopiero w 2000 roku. Przez umowę leasingu rozumiemy zobowiązanie finansującego do nabycia rzeczy od konkretnego zbywcy na warunkach określonych w umowie i oddania tej rzeczy korzystającemu do użytku, natomiast korzystający zobowiązuje się do spłacenia wcześniej ustalonej kwoty pieniężnej w ratach. Upraszczając, leasing jest to forma finansowania, w której leasingodawca kupuje wybrany przez leasingobiorcę środek trwały i oddaje mu go do użytku. Leasingobiorca ma na koniec umowy możliwość stania się właścicielem danego przedmiotu, choć nie jest to konieczne.

Rodzaje leasingów

Oczywiście ogólnopojęty leasing możemy podzielić na rodzaje. Jednym z tego typu podziałów jest podział na leasing bezpośredni oraz pośredni. Różnice pomiędzy nimi polegają w dużym skrócie na tym, że w przypadku leasingu bezpośredniego umowę oraz usługę leasingu zawiera się między dwiema stronami bez pośredniczących podmiotów. Natomiast w leasingu pośrednim, mamy jeszcze pośrednika, którym może być przykładowo firma specjalizująca się w tego typu transakcjach. Innym, troszeczkę bardziej skomplikowanym podziałem, z którym można się spotkać w przypadku leasingu jest podział na leasing finansowy oraz operacyjny.

Leasing operacyjny (najczęściej wybierany) w tym przypadku kosztem dla leasingobiorcy jest wpłata początkowa oraz raty leasingowe w całości. Po zamknięciu takiej umowy, co zwykle trwa 24 do 60 miesięcy leasingobiorca ma możliwość wykupić przedmiot leasingowany. Zasady funkcjonowania w tym rodzaju leasingu, są wyznaczane przez przepisy określające podobnego rodzaju umowy.

Leasing finansowy polega na przekazaniu nabytej przez leasingodawcę rzeczy pod długotrwałą dzierżawę. Kosztem dla korzystającego są tutaj odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkowa rat leasingowych. Leasing ten traktowany jest jako dostawa towarów, w związku z czym leasingobiorca płaci VAT według stawki, którą objęty jest przedmiot leasingu.

Podstawową różnicą między tymi dwoma rodzajami leasingu jest to, że leasing operacyjny jest traktowany jako usługa, natomiast finansowy, jako dostawa towarów, co jest powodem między innymi różnych kosztów uzyskania przychodu w jednym i drugim przypadku. W leasingu operacyjnym kosztami tymi są:

  • opłata wstępna
  • rata leasingowa (część kapitałowa oraz odsetki)
  • koszty użytkowania przedmiotu

W leasingu finansowym natomiast kosztami tymi są:

  • odpisy amortyzacyjne
  • część odsetkowa raty leasingowej
  • koszty użytkowania przedmiotu

Obie wyżej wymienione formy leasingu mają inne zalety oraz wady, dlatego przy wyborze danego rodzaju finansowania, przedsiębiorca powinien brać pod uwagę rodzaj prowadzonej przez siebie działalności oraz środek trwały, który jest przedmiotem inwestycji.

Dlaczego warto?

Leasing aktualnie jest jedną z najpopularniejszych metod wchodzenia w posiadanie danego towaru i z roku na rok notuje lawinowy wzrost popularności. W samym 3 kwartale 2018 roku, branża leasingowa zanotowała 18,7 – procentowy wzrost na tle analogicznego okresu z roku poprzedniego. Leasing jest również bardzo różnorodną metodą, ponieważ nie jest on stosowany tylko w kontekście finansowania samochodów osobowych, ale również maszyn, nieruchomości itp. Poniżej grafika przedstawiająca strukturę przedmiotów finansowanych leasingiem w 2020 roku, której źródłem jest Związek Polskiego Leasingu:

Do pozostałych, ale nie mniej istotnych zalet leasingu, zalicza się również:

  • możliwość obniżenia wysokości zobowiązań podatkowych
  • wysoka opłacalność przy zakupie droższego samochodu
  • większa elastyczność firm leasingowych niż banków w udzielaniu dofinansowania
  • mniejsza ilość formalności w porównaniu do kredytu

Wyżej wymienione informacje, są jedynie podstawą leasingu. Gdyby zapoznać się z tym instrumentem bardziej, okazuje się, że jest on dużo bardziej rozbudowany, niż może się to wydawać „na pierwszy rzut oka”. Nie zmienia to jednak faktu, że leasing jest bardzo korzystną dla przedsiębiorców formułą, która daje wiele możliwości, jest względnie prosta, oszczędna i przyjemna.

Jeśli masz pytania, bądź interesuje Cię ta forma finansowania, zapraszam do kontaktu.

Podziel się